• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

MİSYON VE VİZYON

VİZYON

Türkçeyi ve diğer dünya dillerini D-AOBM'de belirtilen kriterlere göre öğretmeyi hedefleyen DİLMER’in vizyonu; dil öğretimi alanında ulusal veya uluslararası nitelikte eğitim, öğretim, uygulama ve araştırma yapan, öğrenciyi sosyal aktör olarak yetiştiren ulusal ve uluslararası düzeyde öncü ve saygın bir dil öğretim merkezi olmaktır.


 

MİSYON

İzmir Bakırçay Üniversitesi DİLMER’ in misyonu; öğretilen dilin konuşma, yazma, dinleme ve anlama becerilerinde gerekli başarıyı sağlamaya yönelik güncel eğitim ve öğretim ortamını oluşturmak; uluslararası standartlarda eğitim verebilmek, araştırmacı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir. Bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve uygulamaya koyarak yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı hedeflemektir. D-AOBM'de belirtildiği üzere çok dilli ve çok kültürlü bireyler yetiştirilmesini ve bu süreçte Türkçenin kullanım sahasını genişleterek kültürel etkileşim oranının arttırılmasını sağlamaktır.

 

Bu vizyon ve misyonlar, dil uygulama ve araştırma merkezinin dil öğrenimine yönelik lider bir kurum olmayı hedefleyen amaçlardır. Bu merkez, dil öğrenimine yönelik en iyi uygulamaları keşfetmek, geliştirmek ve paylaşmak için çalışır ve bu sayede dil öğrenimine katkıda bulunur.