• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

BOARD MEMBERS

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN

Öğr. Gör. Mehtap DEMİR

Lisans: Çankırı Karatekin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yüksek Lisans: Çankırı Karatekin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Doktora: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yabancılara Türkçe Öğretimi 

Araştırma Alanları: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Türkçe Eğitimi

İletişim (Dahili Telefon): 14201

E-Posta: mehtap.demir@bakircay.edu.tr

 

ÜYELER

 

 

Doç. Dr. Fatih SÜNBÜL

Lisans: Kocaeli Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Ruhr Üniversitesi - Almanya (Misafir Araştırmacı) Berlin Teknik Üniversitesi - Almanya (Misafir Araştırmacı)
Yüksek Lisans: Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği Pukyong Üniversitesi - G. Kore (Misafir Araştırmacı)
Doktora: Ulster Üniversitesi, Coğrafya ve Çevre Bilimleri

Post-Doktora: Ulster Üniversitesi - İrlanda

Post-Doktora: Chungnam National University - G. Kore
Araştırma Alanları: Depremsellik, Litosfer-Astenosfer Modelleme, Elastik-Viskoelastik Gerileme Analizi, Uzaktan Algılama, GPS Deformasyonu Analizi, Yapay Sinir Ağları, İstatistik, Sonlu Elemanlar Yönetimi, Arkeolojik Araştırmalar, Yerfiziği, Coulomb Gerilme Analizi
Dahili: 11225
E-Posta: fatih.sunbul@bakircay.edu.tr

   

 

Dr. Öğretim Üyesi Yusuf HEPER

Lisans: Uşak Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.

Yüksek Lisans: Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora: Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Araştırma Alanları: Yeniçağ Tarihi, Balkan Tarihi, Avrupa Tarihi, Askeri Tarih. 

Dahili: 14002

E-Posta: yusuf.heper@bakircay.edu.tr

Öğr. Gör. Zeynal Abidin Turan

Lisans: Hacettepe Üniversitesi-İngilizce Öğretmenliği

Yüksek Lisans: Adıyaman Üniversitesi-Eğitim Programları ve Öğretim

İlgi Alanları: İngilizce Öğretimi, İngilizce Öğretmenlerinin Öz-yeterlik Algıları, Eğitim Bilimleri, Uluslararası İlişkiler, Ortadoğu Tarihi,

İletişim: 14149

E- posta: abidin.turan@bakircay.edu.tr

 

   

Öğr. Gör. Semra KOLCU

Lisans: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü

Yüksek Lisans: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Türkçe Eğitimi ABD 

Doktora: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Türkçe Eğitimi ABD 

Araştırma Alanları: Türkçe Eğitimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Metin Dilbilim, Konuşma Psikolojisi

İletişim (Dahili Telefon): 14188

E-Posta: semra.kolcu@bakircay.edu.tr